Termini kolokvija

Termini kolokvija iz vježbi za lipanj 2016.
Datum Vrijeme
10. lipnja
prema popisu
16. lipnja
prema popisu
2. srpnja
prema popisu
9. srpnja
prema popisu
16. srpnja prema popisu
27. kolovoza prema popisu


Studenti koji žele pristupiti kolokviju za pojedini datum, dužni su prijaviti se putem e-maila nastavniku kod kojeg su slušali vježbe najkasnije do podneva, 1 radni dan prije termina kolokvija. Raspored polaganja bit će objavljen nakon prikupljanja svih prijava.

Napomena: Studenti koji se prijave za kolokvij, a ne pristupe istom neće moći pristupiti kolokviju u sljedećem terminu.